Category: DỰ ÁN

[Plugin Idea] The bounty hunter ( quest + gui )

 Một plugin mới cho phép người chơi có thể treo thưởng nhiệm vụ và trả cho thợ săn tiền thưởng 1 phần thưởng khi họ hoàn thành. Plugin cho phép người chơi đưa ra 1 nhiệm vụ cho sẵn trong GUI và treo thưởng cho nó. Nhiệm vụ chỉ tồn tại trong 2 ngày, nhiệm… Read more »