Lucy Kingdoms: Khắc phục lỗi “Bạn cần phải cài đặt gói tài nguyên Lucy Kingdoms”

 

KHẮC PHỤC KHI BỊ KICK VỚI LÝ DO “Bạn cần phải cài đặt khói tài nguyên Lucy Kingdoms!”

Bước 1:

–  Click vào server và chọn Điều Chỉnh

Bước 2:

– Bật Gói tài nguyên cho máy chủ > Đã xong > Vào game thôi

Bình Luận
Please follow and like us: