Posts Tagged: Hệ Thống

minecraft town

[Minecraft LEGEND] Cập nhật máy chủ #3: Cập nhật hệ thống Trade Free, Event, Drop, Donate,… – Legend Survival

Update #3: Elysium Townys – Trang Bị, Chức Năng. 1. Trang Bị Miễn Phí:  + Cập nhật vũ khí cuối cùng trong chuỗi 30 level – Huyền Thoại. + Cập nhật 4 loại giáp mới: Thiên Địa Giáp và Hỏa Ngục Giáp. 3. Cập nhật hệ thống Drop: Bây giờ các loại mob ( quái vật và… Read more »