Posts Tagged: hot

[Minecraft LEGEND] Cập nhật máy chủ #5: Hệ thống nhiệm vụ

Update #5: Legion Factions – Nhiệm Vụ. Cập nhập hệ thống nhiệm vụ!, nói về nhiệm vụ thì chắc mọi người đều đã biết rồi chứ nhỉ?. Và tất nhiên là làm nhiệm vụ là phải có phần thưởng khi hoàn thành, chia theo từ mức độ dễ đến khó. Cách nhận nhiệm vụ và NPC… Read more »